08:23 PM 28/07/2021
Tiếng Việt English
23/10/2020
2293
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan
Ngày 19/10/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan (sau đây gọi tắt là Nghị định 128).

Trước kia, quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan được quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

Nghị định 128 quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậy quả; thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan bao gồm 4 nội dung: vi phạm cá quy định của pháp luật về thủ tục hải quan; vi phạm cá quy định của pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; vi phạm các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hàng hóa XNK, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh xảy ra trong lĩnh vực hải quan thì áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan không đươc quy định tại Nghị định này mà được quy định tại các văn bản pháp luật khác thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại các văn bản đó.

Theo quy định tại Nghị định 128 hình thức xử phạt hành chính bao gồm phạt cảnh cáo và phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất…Mức phạt tiền tối thiểu 500 nghìn đồng và tối đa 100 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm cụ thể.

Nghị định 128 bao gồm 3 Chương 37 Điều, trong đó Chương 1 quy định chung gồm 6 Điều, Chương 2 quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt gồm 27 Điều, Chương 3 điều khoản thi hành gồm 3 Điều.

Nghị định 128 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020.

 

Bài: LPL (Cục HQ BRVT)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân