09:40 PM 09/08/2020
Tiếng Việt English
12/04/2014
3365
So sánh Danh sách cảng V4 và VNACCS/VCIS
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cục Hải quan đưa danh sách so sánh mã cảng giữa thông quan điện tử V4 và VNACCS/VCIS để doanh nghiệp có thể nắm được

STT

Mã cảng

Mã cảng (VNACCS/VCISS)

Tên cảng-Cửa khẩu

1

C033

VNVUT

Cảng Bà Rịa Vũng Tàu

2

C034

VNPHU

Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu)

3

C057

VNSPA

Cảng SP-PSA (Vũng Tàu)

4

C058

VNTCM

Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Vũng Tàu)

Cảng Tân Cảng Quốc tế - Cái Mép (Vũng Tàu)

5

C065

VNHLC

Cảng Hà Lộc (Vũng Tàu)

6

C066

VNVAN

Cảng Vạn An (Vũng Tàu)

7

C067

VNHLM

Cảng Holcim (Vũng Tàu)

8

C068

VNVTP

Cảng PTSC (Vũng Tàu)

9

C069

VNTMN

Cảng Thép miền Nam (Vũng Tàu)

10

C070

VNPMY

Cảng Phú Mỹ 2.1; 2.2 (Vũng Tàu)

11

C071

VNCPA

Cảng Cẩm Phả (Vũng Tàu)

12

C072

VNSIT

Cảng SITV (Vũng Tàu)

13

C073

VNPOS

Cảng POSCO (Vũng Tàu)

14

C074

VNPOS

Cảng Interflour (Vũng Tàu)

15

C075

VNVTG

Cảng PV.Gas (Vũng Tàu)

16

C076

VNVTG

Cảng Bến Đầm (Vũng Tàu)

17

C077

VNVTH

Cảng hạ lưu PTSC (Vũng Tàu)

18

C078

VNVTT

Cảng thượng lưu PTSC (Vũng Tàu)

19

C079

VNVSP

Cảng Vietsov Petro (Vũng Tàu)

20

C080

VNVNO

Cảng Vina Offshore (Vũng Tàu)

21

C081

VNSTX

Cảng STX Việt Nam Offshore (Vũng Tàu)

22

C082

VNCLT

Cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào (Vũng Tàu)

23

C083

VNDXN

Cảng kho xăng dầu Đông Xuyên (Vũng Tàu)

24

C084

VNGDA

Khu trung chuyển Gò Da (Vũng Tàu)

25

C085

VNDKI

Các cảng dầu khí ngoài khơi (Vũng Tàu)

26

C086

VNCMT

Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

27

C087

VNCKI

Cảng Chế tạo giàn khoan Dầu khí (Vũng Tà

28

C088

VNSPT

Cảng Container quốc tế Sài Gòn - SSA

29

C51C

 

kho ngoại quan cảng phú mỹ

30

CKCT

 

CK cho TK chuyen tiep

31

D003

 

Bưu điện Bà Rịa Vũng Tàu

32

I004

VNCAL

Cảng Cát Lở (BR-Vũng Tàu)

33

K044

 

KNQ C.ty TNHH cảng Vạn An

34

K045

 

KNQ C.ty CPTM cảng Vũng Tàu

35

K046

 

KNQ C.ty CP Thành Chí

36

K047

 

KNQ C.ty liên doanh Baria Serece

37

K048

 

KNQ Cty Cảng DV Dầu khí TH Phú Mỹ

38

K053

 

KNQ C.ty TNHH Thoresen Vinama Logistic

 
Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân