03:59 AM 15/07/2020
Tiếng Việt English
13/12/2018
3273
Tạm dừng hoạt động hệ thống CNTT
Bắt đầu từ 22h ngày 15/12/2018 đến 08 h ngày 16/12/2018, Cục CNTT và Thống kê Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động của toàn bộ các hệ thống CNTT

Đây là nội dung thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm QLVHHT CNTT. Trong thời gian triển khai nâng cấp, toàn bộ các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ CNTT sẽ tạm dừng hoạt động.

Cục Hải quan Tỉnh thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị và các doanh nghiệp có hoạt động XNK tại Đơn vị được biết.

                                                                                                    HN

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân