01:12 PM 30/09/2020
Tiếng Việt English
25/03/2019
1777
TCHQ tạm thời hướng dẫn về kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm
Trong khi chờ ý kiến của Bộ NN& PTNT, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 798/GSQL-GQ1 ngày 19/3/2019 về việc kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm. Công văn này được gửi Cục thú ý (Bộ NN & PTNT).

Như vậy, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ Thông báo kết quả kiểm dịch theo mẫu số 10TS ban hành kèm theo Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT để giải quyết thông quan đối với các lô hàng động vật, thực vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm đối với các lô hàng đã được thông quan.

Như được biết, tại Công văn số 358/TY-KD ngày 08/3/2019 thì “Sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 14 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (trong đó tại điểm b, Điều 14 có nêu: Đối với sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm phải được sản xuất bởi cơ sở sản xuất, kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam). Do vậy, sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm đáp ứng yêu cầu áp dụng phương thức kiểm tra giảm theo điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (sản phẩm được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 2200, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương). Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP trường hợp kiểm tra giảm sẽ do cơ quan hải quan thực hiện”

Liên quan đến ý kiến trên của Cục thú y, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến:

Căn cứ khoản 3 Điều 14 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì Bộ NN&PTNT có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan hải quan danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức, cá nhân được xuất khẩu các sản pẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản vào Việt Nam, song đến nay, Bộ NN&PTNT vẫn chưa cung cấp danh sách này cho cơ quan hải quan nên cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở dữ liệu để thực hiện.

Ngoài ra, đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm; căn cứ theo quy định tại Điều 19 Nghị định sô s15/2018/NĐ-CP thì chủ hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 (đối với trường hợp áp dụng phương thức kiểm tra giảm) hoặc Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu (đối với trường hợp kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt) theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 18 cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

Tuy nhiên, đối chiếu với quy định tại Điều 4 của Nghị định thì sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản chưa qua chế biến, chưa đóng gói sẵn không thuộc đối tượng tự công bố sản phẩm; như vậy, tổ chức/cá nhân nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản không đáp ứng đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 nêu trên (đối với trường hợp kiểm tra giảm); doanh nghiệp không thể thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật thủy sản tại các đơn vị kiểm tra nhà nước do Bộ NN&PTNT chỉ định (đối với trường hợp kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm).

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân