05:29 PM 31/10/2020
Tiếng Việt English
04/10/2019
2139
Thông báo bổ sung địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung mới
Ngày 02/10/2019 Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan – Tổng cục Hải quan có Công văn số 989/CNTT-PTUD về việc thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung.

Ảnh nguồn Internet

Theo đó, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đã bổ sung địa chỉ tiếp nhận khai báo tập trung mới cho Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs V5), Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM), Hệ thống Gia công sản xuất xuất khẩu như sau:

http://tntt.customs.gov.vn/KDTService/Service.asmx

Cũng theo thông báo, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị để chuyển đổi hệ thống, trước mắt, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan vẫn duy trì hoạt động song song 02 địa chỉ tiếp nhận khai báo (địa chỉ hiện tại là: http://103.248.160.22/KDTService/Service.asmx). Tuy nhiên, trong thời gian tới (dự kiến tháng 12/2019), sau khi cộng đồng doanh nghiệp đã chuyển đổi sang địa chỉ tiếp nhận khai báo mới và hệ thống hoạt động ổn định, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan sẽ dừng địa chỉ tiếp nhận khai báo http://103.248.160.22/KDTService/Service.asmx.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan qua số điện thoại 0439440833-8698 để được hỗ trợ.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân