08:59 PM 19/09/2019
Tiếng Việt English
30/05/2019
384
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá lô hàng nhôm định hình tồn đọng

Thực hiện Quyết định số 476 /QĐ-HQBRVT ngày 30/5/2019 của Chủ tịch Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá lô hàng nhôm định hình tồn đọng.

          Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, như sau:

          1. Danh sách các đơn vị nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũng Tàu;

- Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

          2. Danh sách các đơn vị nộp hồ sơ đạt tiêu chí và đánh giá xếp hạng về dịch vụ cung cấp:

 

STT

Nội dung

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũng Tàu

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Giá đề xuất

22.640.000 đồng

14.716.000 đồng +1,5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

2

Xếp hạng đơn vị

Hạng 2

Hạng 1

 

Giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT 10%

 

         3. Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

          - Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

          - Địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

          - Mã số thuế: 3500287282;

          - Thù lao dịch vụ đấu giá: 14.716.000 đồng + 1,5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm;

          4. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

          Chi tiết tình trạng, số lượng, chất lượng tài sản được thể hiện tại Quyết định số 427/QĐ-HQBRVT ngày 21/5/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá lô hàng nhôm định hình tồn đọng.

          5. Giá khởi điểm: 2.836.722.000 đồng (Hai tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi hai ngàn đồng).

          6. Thời gian, địa điểm thương thảo, ký kết hợp đồng:

          - Thời gian từ 08 giờ ngày 31/5/2019 đến 17 giờ ngày 04/06/2019;

          - Địa điểm: Phòng họp lầu 1, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Địa chỉ: 16 Lê Lợi, phường 1, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

          Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và Tổ chức đấu giá tài sản đã được lựa chọn đến thương thảo và ký kết hợp đồng theo quy định./.     

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân