09:13 AM 03/03/2021
Tiếng Việt English
11/05/2018
4225
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Biên bản định giá tài sản ngày 08/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản tịch thu; Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Phú Mỹ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Phú Mỹ

- Địa chỉ: Đường số 13, KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Điện thoại: (02543) 924546 - 098 19 22 868 ( liên hệ ông Lê Hữu Tài).

2. Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính là “Cáp sợi quang, loại cáp được thiết kế để lắp đặt trong ống dẫn ngoài trời, dùng truyền dẫn tín hiệu quang trong các ứng dụng thoại, dữ liệu, hình ảnh (tĩnh và động), đã qua sử dụng”.

3. Giá khởi điểm: 41.680.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng).

4. Điều kiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Được công bố trong Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản được phép hoạt động theo thông báo của Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Có trụ sở đặt tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Tính đến thời điểm hiện tại đã hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản ít nhất 02 năm, có bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gian hoạt động.

- Có nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đấu giá.

- Có phương án, quy chế tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí tổ chức đấu giá hợp lý, cạnh tranh.

- Các quy định khác tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên vui lòng gửi hồ sơ về Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Phú Mỹ, bao gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (sao y hợp pháp), chứng chỉ hành nghề đấu giá (sao y hợp pháp), hồ sơ năng lực, bảng báo giá dịch vụ, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (Dự thảo) và các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan.

5. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản:

Từ ngày đăng thông báo đến trước ngày 19/5/2018 (trong giờ làm việc hành chính).

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các đơn vị đấu giá tài sản.

 

                                                                                                            Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân