12:01 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
09/01/2020
1710
Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan

Ngày 31/12/2019, Trường Hải quan Việt Nam đã ra thông báo số 910/TB-THQVN và công văn số 911/THQVN-ĐT&QLHV về việc thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan năm 2020

Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu được biết và đăng ký dự thi theo Thông báo trên.

/uploads/user_upload/admin/file/2019/163778_910_2019_TB-THQVN Thong bao vv to chuc thi cap chung chi nv khai HQ.pdf

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân