02:29 PM 31/10/2020
Tiếng Việt English
27/11/2019
1357
Thu từ hậu kiểm đã hoàn thành kế hoạch 2019
Năm 2019, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao 45 cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai Hải quan, không giao chỉ tiêu thu ngân sách. Tuy nhiên, Cục Hải quan Tỉnh đã đề ra mục tiêu phấu đấu thu NSNN cho công tác này là 14,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 11/2019, toàn đơn vị đã tiến hành kiểm tra sau thông quan 125 cuộc, trong đó, các Chi cục Hải quan cửa khẩu, cảng kiểm tra 05 cuộc, Chi cục KTSTQ tiến hành kiểm tra 120 cuộc (trong đó: KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan 46 cuộc và KTSTQ tại trụ sở cơ quan Hải quan 95 cuộc), Số thuế thu nộp ngân sách qua công tác KTSTQ là 18,68 tỷ đồng. Như vậy tính đến 15/11/2019:

- Đơn vị đã đạt 102% (46/45) chỉ tiêu số cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai Hải quan;

- Số thu nộp ngân sách đạt 137,6% theo chỉ tiêu pháp lệnh (13,7 tỷ đồng) tại Quyết định số 44/QĐ-HQBRVT ngày 16/01/2019 và đạt 128% so với chỉ tiêu phấn đấu (14,6 tỷ đồng) tại công văn số 435/HQBRVT-TXNK ngày 15/02/2019 của Cục Hải quan Tỉnh.

Trong những năm gần đây, công tác KTSTQ đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Đây vừa là động lực nhưng cũng chính là áp lực của tập thể Chi cục trong việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2019. Mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác KTSTQ tại đơn vị vẫn còn gặp một số khó khăn:

- Theo quy chế luân chuyển vị trí công tác của Ngành dẫn đến việc CBCC làm công tác KTSTQ không chuyên sâu, ảnh hưởng đến trình độ và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chuyên môn.

- Hàng hóa làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn không đa dạng, quy mô DN chủ yếu là nhỏ và vừa, một số ít doanh nghiệp có quy mô lớn trong những năm qua đã được đơn vị thực hiện nhiều cuộc KTSTQ dẫn đến nguồn KTSTQ những năm tiếp theo hạn chế.

Để khắc phục những khó khăn này, đơn vị đã kiến nghị Tổng cục Hải quan tăng thêm thời gian công tác của công chức tại Chi cục KTSTQ để đảm bảo đặc điểm chuyên sâu và kinh nghiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực giá, C/O. Ngoài ra, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ KTSTQ nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân