11:55 PM 24/10/2020
Tiếng Việt English
27/03/2020
2029
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 01/4/2020.
Theo Công văn số 1994/TCHQ-CNTT ngày 26/03/2020 của Tổng cục Hải quan, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 439/BVTV-VP thông báo sẽ chính thức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thông qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 25/3/2020.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, kể từ ngày 01/4/2020 thủ tục cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đối với các lô hàng chỉ thực hiện kiểm dịch thực vật và các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục Hải quan tỉnh, thành phố sử dụng Hệ thống của cơ quan Hải quan để khai thác, tra cứu Giấy phép theo thủ tục hành chính nói trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch (Hình minh họa, ngồn: Internet)

Bên cạnh đó, cơ quan kiểm dịch thực vật cũng sẽ hỗ trợ cấp bản Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc Giấy đăng ký kiểm tra hoặc Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước, hoặc Giấy xác nhận chất lượng cho người làm thủ tục trong các trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt. Trong trường hợp này, các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sẽ hỗ trợ chấp nhận chứng từ giấy.

Đối với các lô hàng khác không thuộc hai trường hợp trên thì tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa liên quan đến giấy phép trên cần lưu ý để thực hiện thủ tục theo đúng quy định, đồng thời góp phần giảm thiểu chi phí và thời gian thông quan.

Huy Thịnh

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân