02:43 PM 08/05/2021
Tiếng Việt English
17/05/2016
1093
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế.

- Trình tự thực hiện

  + Bước 1 : Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế chuẩn bị hồ sơ nộp  cho cơ quan hải quan.

          + Bước 2 : Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện tính hợp lệ đối với hồ sơ và đăng ký tờ khai hải quan.kiểm tra hồ sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.

          + Bước 3:  Kiểm tra thực tế hàng hoá và thông quan đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hoá.

          + Bước 4 : Đóng dấu ‘‘đã làm thủ tục hải quan’’ ; trả tờ khai cho người khai hải quan và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

 

- Cách thức thực hiện :

+ Điện tử

 

- Thành phần, số lượng  hồ sơ :

* Thành phần

+ Tờ khai hải quan : tờ khai hàng hoá đã tạm nhập (01 bản chính bản lưu người khai hải quan)

+ Xuất trình giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành khi tạm nhập 01 bản chính| (nếu có)

* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

      - Thời hạn giải quyết:

  + Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 23 Luật Hải quan)

+ Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải:

++ Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

++ Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan;

  Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.

 

      - Đối tượng thực hiện:

+ Tổ chức.

 

- Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan quản lý, kinh doanh bán hàng miễn thuế.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan quản lý, kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

               

      - Kết quả của việc thực hiện thủ tục hải quan: Văn bản chấp nhận.

     

- Phí, lệ phí: Không có.

 

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   Không có.

 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015;

+ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

+ Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

+Thông tư 148/2013/TT- BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân