10:46 AM 26/11/2020
Tiếng Việt English
18/05/2016
989
Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Trình tự thực hiện:

          - Bước 1: tổ chức, cá nhân khai hải quan nộp hồ sơ đề nghị tham vấn

          - Bước 2: cơ quan hải quan:

          + Tiếp nhận hồ sơ tham vấn

          + Kiểm tra hồ sơ, chứng từ do người khai hải quan nộp để làm rõ các dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo

          + Lập biên bản tham vấn: ghi rõ kết luận vào biên bản tham vấn theo một trong các trường hợp “không đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo”, hoặc “đủ  cơ  sở bác bỏ trị giá khai báo”, hoặc “ đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nhưng người khai hải quan không chấp nhận”.

          - Bước 3: các bên tham gia tham vấn cùng ký vào biên bản tham vấn

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hải quan

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ: Chứng từ tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

          * Số lượng hồ sơ: 01 bản

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân khai hải quan đề nghị tham vấn.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan.

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan.

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản tham vấn.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cùng hợp đồng mua bán, được xuất khẩu hoặc nhập khẩu theo nhiều chuyến khác nhau;

+ Thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan không thay đổi;

+ Người khai hải quan có văn bản đề nghị tham vấn một lần, trong đó nêu rõ cam kết sử dụng kết quả tham vấn cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan năm 2014.

+ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân