02:02 PM 29/10/2020
Tiếng Việt English
18/05/2016
1373
Thủ tục thành lập kho bảo thuế

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có nhu cầu thành lập kho bảo thuế thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất.

+ Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra điều kiện thành lập, hồ sơ đề nghị thành lập kho bảo thuế; khảo sát thực tế kho, bãi; báo cáo, đề xuất và gửi toàn bộ hồ sơ về Tổng cục Hải quan.

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thành lập kho bảo thuế của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập kho bảo thuế.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Công văn đề nghị thành lập kho bảo thuế

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thành lập kho bảo thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập kho bảo thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thành lập kho bảo thuế

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên;

+ Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu từ 40 triệu USD trở lên được thành lập kho bảo thuế đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 92 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ.

.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

+ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, hải quan.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân