03:09 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
10/06/2020
966
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Kể từ hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2020 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.baria-vungtau.gov.vn; đồng thời đưa vào vận hành tạm thời phần mềm Một cửa điện tử VNPT-iGATE để phục vụ tổ chức, công dân liên quan đến cung ứng dịch vụ hành chính công.

Đó là nội dung được UBND Tỉnh khẳng định tại công văn số 5650/UBND-VP ngày 04 tháng 6 năm 2020.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự chung tay vào cuộc của các Bộ, Ngành, địa phương, sự ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả tích cực. Cùng với cả nước, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã từng bước triển khai và đến nay đã hoàn thành và chính thức sử dụng rộng rãi. Để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, kịp thời phục vụ các tổ chức, công dân trên địa bàn Tỉnh, UBND Tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tổ chức triển khai, theo dõi, khai thác, vận hành, rà soát, cập nhật, báo cáo  kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo được khả thi khi cung ứng dịch vụ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tổ chức, công dân hiểu, nắm rõ về lợi ích của Hệ thống DVCTT nhằm đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính công qua hệ thống DVCTT./.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân