03:13 AM 20/05/2019
Tiếng Việt English
12/12/2018
711
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII
Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 26/11/2018 của Đảng ủy Khối cơ quan Tỉnh và Kế hoạch số 660-KH/ĐUHQ ngày 27/11/2018 của Đảng ủy Cục Hải quan Tỉnh về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII của Đảng. Để giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nội dung của Nghị quyết và tuyên truyền rộng rãi, góp phần đưa Nghị quyết vào công việc cũng như thực tiễn cuộc sống.

Ngày 13/12/2018, Cục Hải quan Tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII cho hơn  200 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Đồng chí Lê Văn Thung – Phó bí thư đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh chủ trì và khai mạc hội nghị. Trong lời phát biểu, đồng chí Thung đã quán triệt tới toàn thể Hội nghị tinh thần học tập nghiêm túc nội quy, quy định về học tập, hiệu quả tránh hình thức và thể hiện tính kỷ luật, trách nhiệm khi tham gia học tập đó cũng là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

(Đồng chí Lê Văn Thung phát biểu khai mạc)

Đồng chí Đinh Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối, báo cáo viên của hội nghị đã giới thiệu nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

(Đồng chí Đinh Văn Hùng giới thiệu nội dung Nghị quyết)

Nội dung của Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu tổng quát là đưa Việt nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình hình sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển.

Tập thể cán bộ công chức tại hội nghị

Sau khi tham gia học tập tại Hội nghị, trong vòng 10 ngày sau Hội nghị, các cán bộ, đảng viên và quần chúng phải viết bài thu hoạch để nộp về Đảng ủy Cục Hải quan Tỉnh. Bài thu hoạch cần thể hiện rõ được nhận thức của các cá nhân về các nội dung của Nghị quyết và những khó khăn, những điều liên hệ thực tiễn trong công việc. Đặc biệt là các Chi bộ phải xây dựng và báo cáo Chương trình hành động của tập thể, Kế hoạch hành động của Bí thư để báo cáo Đảng ủy Cục Hải quan Tỉnh.

          HN

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân