03:23 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
07/07/2020
902
Tổ chức Hội nghị sơ kết trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính
Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 06 tháng đầu năm 2020, quán triệt nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, sáng ngày 07/7/2020 Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ngành Tài chính năm 2020.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính có đại biểu khách mời gồm Lãnh đạo Chính phủ, đại diện lãnh đạo của một số cơ quan của Đảng, Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, Ngành cơ quan Trung ương; Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội; Giám đốc, các Phó giám đốc và trưởng phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính Hà Nội, Kho bạc nhà nước Hà Nội; Cục trưởng, các phó cục trưởng và trưởng các phòng nghiệp vụ của cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Nội như Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục dự trữ khu vực. Đại biểu Bộ Tài chính có đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Tại điểm cầu của các địa phương có đại diện của UBND các Tỉnh, thành phố; Giám đốc, các phó giám đốc và trưởng phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước; Cục trưởng, các Phó cục trưởng và trưởng các phòng nghiệp vụ của cơ quan Tài chính như Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục dự trữ khu vực; Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng các trường thuộc Bộ Tài chính trên địa bàn…

Hội nghị đã triển khai Báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2020. Trên cơ sở nội dung báo cáo cũng như tình hình thực tế phát sinh, các đại biểu tham dự đã thảo luận, phát biểu ý kiến đưa ra các giải pháp để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chỉ đạo hội nghị. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp và thể hiện quyết tâm phấn đấu của Ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân