02:32 AM 20/05/2019
Tiếng Việt English
23/08/2018
426
Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ngày 21/8/2018, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015  của Bộ Tài Chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Nội dung cơ bản của Thông tư quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, số kế toán và báo cáo tài chính,báo cáo quản trị và các công việc có liên quan đến kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Qua gần 02 năm thực hiện một số quy định tại Thông tư đã  không còn phù hợp, bộc lộ một số bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu trong quản lý đối với nghiệp vụ kế toán, …vì vậy việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết.

Thời gian qua, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã tổ chức nhiều buổi Hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan trong Bộ như Kho bạc nhà nước, Tổng Cục thuế, Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan địa phương và đang trong quá trình hoàn thiện Dự thảo sửa đổi.

Việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính của Lãnh đạo Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thể hiện tinh thần và trách nhiệm trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của nhà nước của đơn vị.

Nội dung sửa đổi, bổ sung lần này tập trung vào sửa đổi một số Điều trong Thông tư số 174/2015/TT-BTC như : Điều 17;  Điều 19; Điều 25; Điều 27; Điều 30a; Từ Điều 34 đến Điều 39 và Điều 44.

                                                                                             (ML)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân