03:15 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
05/06/2020
946
Tổng cục Hải quan ban hành quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container
Ngày 01 tháng 6 năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1471/QĐ-TCHQ về việc Ban hành quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container.

Quyết định số 1471/QĐ-TCHQ hướng dẫn cụ thể các nội dung kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển, chuyển khẩu bằng máy soi container.

Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi là một biện pháp để xác định các nghi vấn về tính đồng nhất của hàng hóa, số lượng, chủng loại của hàng hóa so với khai báo, phát hiện nghi vấn hàng hóa buôn lậu.

Kết quả soi chiếu bằng máy soi được sử dụng làm một trong những cơ sở để thông quan hàng hóa hoặc để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hải quan phù hợp.Các tiêu chí về thông tin lô hàng đề nghị soi chiếu và kết quả soi chiếu được cập nhật và lưu cùng hồ sơ điện tử trên hệ thống, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân quyền sử dụng, khai thác thông tin đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, trung chuyển, chuyển khẩu được quy định tương ứng tại các Phụ Lục I, II, III của quy trình.

Quyết định số 1471/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 15/6/2020, thay thế Quyết định 2760/QĐ-TCHQ ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi./.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân