04:43 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
06/07/2020
919
Tổng cục Hải quan Ban hành sổ tay nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác, quản lý nợ thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác, quản lý nợ thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ ra đời với mục đích cung cấp một phương pháp thống nhất, trình tự, nội dung thực hiện, kiểm soát số liệu trong công tác kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Sổ tay gồm 04 phần:

 Phần I: Kỹ năng cập nhật chứng từ kế toán đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Phần II: Kỹ năng kiểm soát số liệu kế toán đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Phần III: Kỹ năng cập nhật chứng từ quản lý nợ thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Phần IV: Kỹ năng kiểm soát số liệu nợ thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 1280/QĐ-TCHQ ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu./.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân