11:59 AM 10/08/2020
Tiếng Việt English
05/03/2019
1688
Tổng cục Hải quan hướng dẫn mới về nhập khẩu phế liệu
Sau khi nhiều doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phản ánh gặp khó khăn, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ vào tháng 01 năm 2019 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1036/VPCP-TH ngày 01 tháng 02 năm 2019 về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1210/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 03 năm 2019 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung liên quan như sau:

1. Trong khi Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định độc lập được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định xác định phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan theo quy đinh, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Hướng dẫn này áp dụng cho các lô hàng phế liệu đăng ký tờ khai từ ngày 01/2/2019 và các lô hàng tại thời điểm ngày 01/2/2019 đang thực hiện thủ tục hải quan.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân