06:00 AM 28/01/2021
Tiếng Việt English
13/10/2020
627
Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 12/10/2020, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản số 6581/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Công chức hướng dẫn thủ tục hải quan

Theo đó, Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg có hiệu lưc từ ngày 15/11/2020 và thay thế Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Riêng đối với một số loại phế liệu là “Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại (mã HS 4707.90.00); ” và “Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hạt lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) (mã HS 2618.00.00). ” được phép nhập khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg đã bãi bỏ 13 loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất so với Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg, cụ thể: Thạch cao (mã HS: 2520.10.00); Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng, hoặc các dạng tương tự (Mã HS: 3818.00.00); Phế liệu và mẩu vụ của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): dạng xốp, không cứng (HS: 3915.20.10); Phế liệu và mẩu vụ của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): dạng xốp, không cứng (HS: 3915.30.10); Tơ tằm phế liệu (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế (Mã HS: 5003.00.00); Thỏi đúc phế liệu (bằng sắt, thép, gang) nấu lại (Mã HS: 7204.50.00); Vonfram phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8101.97.00); Molypden phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8102.97.00); Magie phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8104.20.00); Titan phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8108.30.00); Zircon phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8109.30.00); Antimon phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8110.20.00); Crom phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8112.22.00).

Cũng theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Điều 3 Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 thì đối với 13 loại phế liệu nêu trên, doanh nghiệp được tiếp tục nhập khẩu đến hết hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân