04:17 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
29/08/2020
451
Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý nhà nước
Theo báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 8 năm 2020 của Tổng cục Hải quan, bên cạnh việc tiếp tục quản lý vận hành các hệ thống CNTT trong toàn ngành ổn định, an toàn, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ hải quan, Tổng cục Hải quan còn tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống CNTT để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

     

                              Công chức làm nhiệm vụ tại phòng máy chủ

    Tiếp tục mở rộng thực hiện thanh toán điện tử: đến nay đã có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan trong đó có 30 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; Số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ trên 97% tổng số thu ngân sách của TCHQ.

      Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, giám sát hải quan: Tổng cục Hải quan đã triển khai mở rộng Hệ thống Seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng Container; triển khai mở rộng hệ thống quản lý hàng hoá tự động tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế; xây dựng giải pháp công nghệ để thực hiện kết nối thông tin, dữ liệu từ máy soi Container, hệ thống camera giám sát với hệ thống nghiệp vụ hải quan …

      Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia: có 200 thủ tục hành chính của 13 Bộ, Ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,26 triệu hồ sơ của hơn 40,6 nghìn doanh nghiệp

      Thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN: đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái L  an, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippin (tổng số C/O đã gửi: 259.196; tổng số C/O  đã nhận: 174.814)

    Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): đã cung cấp 198/223 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 88,8% tổng số thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan thực hiện, trong đó có 192 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 86,1%).

      Quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

      Ngoài ra, việc triển khai các hệ thống họp, hội nghị trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid, các giải pháp công nghệ để làm việc từ xa đã đảm bảo công việc được giải quyết kịp thời, không bị ùn ứ gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân