03:12 AM 25/11/2020
Tiếng Việt English
17/07/2019
1523
Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
Qua trao đổi và thống nhất với Cục Bảo vệ thực vật, ngày 10/7/2019 Tổng cục Hải quan thông báo số 4517/TCHQ-CNTT về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, kể từ ngày 10/7/2019 thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật sẽ triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

(Ảnh nguồn Internet)

Căn cứ theo công văn thông báo số 1454/BVTV-VP ngày 10/6/2019 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia dự kiến từ ngày 15/6/2019 đối với thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

Qua trao đổi và thống nhất với Cục Bảo vệ thực vật, ngày 10/7/2019 Tổng cục Hải quan thông báo số 4517/TCHQ-CNTT về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, kể từ ngày 10/7/2019 thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật sẽ triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa liên quan đến giấy phép trên cần lưu ý để thực hiện thủ tục theo đúng quy định, đồng thời góp phần giảm thiểu chi phí và thời gian thông quan.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân