07:09 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
02/01/2020
7010
Trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống V5
Để góp phần vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan , ngăn chặn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa vượt qua số lượng ghi trên giấy phép hoặc sử dụng giấy phép giả, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện và nâng cấp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan phục vụ công tác quản lý, theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực nhà nước vê hải quan.

Việc cập nhật thông tin giấy phép sẽ do công chức hải quan nhập thông tin trừ lùi giấy phép theo từng mã HS của hàng hóa trên giấy phép với hai hình thức là sử dụng giấy phép một lần và sử dụng giấy phép hai lần (nhập thông tin trừ lùi giấy phép cho đến khi số lượng còn lại bằng 0).

Trường hợp giấy phép được cấp trên NSW, sau khi cập nhật thông tin tìm kiếm (số giấy phép, ngày cấp phép, mã doanh nghiệp), hệ thống sẽ hỗ trợ tra cứu thông tin giấy phép từ hệ thống NSW. Công chức hải quan có thể bổ sung các chỉ tiêu tìm kiếm khác như (hình thức sử dụng, số tờ khai, mã HS).

Trường hợp giấy phép được cấp bản giấy (đối với các thủ tục hành chính chưa được các Bộ, ngành thực hiện trên NSW), công chức hải quan sẽ nhập thông tin giấy phép theo cách thủ công để thực hiện theo dõi trừ lùi. Hệ thống E – Customs5 hỗ trợ cập nhật các chỉ tiêu phục vụ cho công tác theo dõi trừ lùi (theo số giấy phép, ngày giấy phép, ngày hết hiệu lực, mã số thuế, hình thức sử dụng, mã HS, tên hàng, số tờ khai, số lượng hàng hóa).

Thông tin dữ liệu theo dõi trừ lùi giấy phép có tờ khai hải quan đăng ký tại Chi cục Hải quan nào thì chỉ có Chi cục đó mới có quyền xóa bỏ. Trước khi xóa bỏ phải được Lãnh đạo Chi cục phê duyệt và ghi nhận thông tin lý do xóa vào hệ thống.

Đối với các giấy phép được cấp trên NSW từ ngày 01/01/2020 và các giấy phép được cấp dưới dạng bản giấy, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan đầu tiên cập nhật thông tin trừ lùi giấy phép trên Hệ thống theo hướng dẫn đã được qui định, không cấp Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 05/TTDL/GSQL. Cục Giám sát quản lý không thực hiện việc xác nhận giấy phép đối với các giấy phép được cấp trên NSW từ ngày 01/01/2020.

Đối với các giấy phép được cấp trên NSW trước ngày 01/01/2020, nếu người khai hải quan sử dụng cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan tiếp tục thực hiện việc xác nhận theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 28 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.) Căn cứ văn bản xác nhận, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan đầu tiên thực hiện việc cập nhật thông tin trừ lùi giấy phép theo quy định  và thu hồi văn bản xác nhận.

Trường hợp Hệ thống E – Customs5 gặp sự cố không thể cập nhật thông tin giấy phép, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và cập nhật lại thông tin giấy phép sau khi Hệ thống hoạt động trở lại

Đối với các trường hợp đã được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 05/TTDL/GSQL, người khai hải quan đã xuất khẩu, nhập khẩu, nhưng chưa hết lượng hàng ghi trên giấy phép, Cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo dõi, trừ lùi trên Phiếu cho đến khi hết lượng hàng ghi trên giấy phép.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân