08:58 PM 19/09/2019
Tiếng Việt English
10/06/2019
351
Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An; mất ngày 02/9/1969 tại thủ đô Hà Nội. Mặc dù đã xa rời trần thế gần 50 năm nhưng hình ảnh và phẩm chất cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng chói để thế hệ con cháu Việt Nam đời đời dõi theo.Mặc dù đã xa chúng ta một nửa thế kỷ nhưng những cống hiến, những phẩm chất cao quý và đặc biệt là những lời căn dặn trong Bản Di chúc Người viết trước lúc đi xa vẫn là sợi chỉ đỏ, là hành trang xuyên suốt trong chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc của các thế hệ con cháu Việt Nam.

Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên trên mảnh đất có truyền thống chống giặc ngoại xâm. Ngay từ nhỏ, chứng kiến cảnh sống cơ cực của người dân và sự thống trị hà khắc của thực dân Pháp đã nung nấu cho người con của quê hương Xô Viết một ý chí quyết tâm đánh giặc cứu nước, giải phóng áp bức, bóc lột và giành lại tự do cho nước nhà.

Với ý chí và quyết tâm đó, năm 1911 Hồ Chủ Tịch  đã rời Tổ Quốc sang phương tây trên một chuyến tàu với nghề phụ bếp.    

Chuyến đi kéo dài 30 năm này đã đưa Người đến với nước Pháp và nhiều nước ở Châu Á, Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Những năm tháng sống bôn ba ở nước ngoài, Người thanh niên Việt Nam đã hòa mình vào phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động các nước thuộc địa, vừa học tập, vừa lao động kiếm sống, hoạt động cách mạng và nghiên cứu học thuyết cách mạng. Năm 1917 với thắng lợi của cuộc cách mạng tháng mười Nga, sự ra đời của Quốc tế cộng sản đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Đây chính là chiếc chìa khóa để Người tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng tháng Mười Nga và bản Luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đại hội lần thứ XVIII  Đảng xã hội Pháp và bỏ phiếu tán thành Đảng gia nhập Quốc tế III (Quốc tế cộng sản), trở thành một trong những người sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Đây là thời điểm đánh dấu nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc trở thành nhà cộng sản Nguyễn Ái Quốc.   

Từ khi trở thành nhà cộng sản đến trước ngày trở về nước (1941) Bác Hồ đã có rất nhiều hoạt động để lại dấu ấn rõ nét trong cuộc đời hoạt động cách mạng như: tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa (1921), làm việc tại Quốc tế cộng sản (1923), thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925), chủ trì Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long thuộc Hồng Kông Trung Quốc (1930)...

Có thể nói từ năm 1941, khi trở về lại quê hương cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạt động và chiến đấu, cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam.      

Ngày 02/9/1969, tại thủ đô Hà Nội Người đã trút hơi thở cuối cùng trong sự tiếc thương vô bờ của cả dân tộc.

Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân Việt Nam bản Di chúc lịch sử, căn dặn những việc mà Đảng và nhân dân Việt Nam phải làm để xây dựng đất nước sau chiến tranh. Người viết “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Thực hiện di chúc của Bác Hồ, toàn dân tộc Việt Nam đã đồng sức, đồng lòng, đoàn kết đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Chính Phủ Mỹ phải ký Hiệp định Paris vào ngày 27/01/1973, chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Miền Nam Việt Nam. Tiếp đến là cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đưa Bắc – Nam sum họp một nhà, mở ra một trang mới cho dân tộc Việt Nam đó là chung tay xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội đúng như ước nguyện của Bác: Xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đã 50 năm trôi qua, thực hiện ước nguyện của Bác, toàn dân tộc ta đã và đang chứng minh sự Lãnh đạo sáng suốt và to lớn của Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu mọi thắng lợi của cách mạng ở nước ta. Tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản vô giá và là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùy suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và những biểu hiện tha hóa về đạo đức trong xã hội, thấm đượm tinh thần nhân văn cao cả.

Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. 

 Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta nhìn lại, nhận thức sâu sắc hơn những lời căn dặn, lời nhắn nhủ và ước muốn của Bác. Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững. Những giá trị  lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc vẫn đang được Đảng và nhà nước ta vận dụng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hôm nay./.                                               

                                                                                                 (ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân