08:34 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
04/02/2020
5072
Xây dựng kế hoạch phát triển đối tác Hải quan doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2020
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, Năm 2020 Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục xác định “Xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Với mục tiêu triển khai sâu rộng hoạt động đối tác trong toàn Ngành, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tích cực hợp tác, chia sẻ và đồng hành cùng cơ quan Hải quan, những năm gần đây Ngành Hải quan đã đẩy mạnh và phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Năm 2019 vừa qua, Cục Hải quan Tỉnh đã hoàn thành Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan với 08 doanh nghiệp. Để phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan trong năm 2020, ngày 03 tháng 02 năm 2020 vừa qua, Cục Hải quan Tỉnh đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-HQBRVT xây dựng kế hoạch triển khai công tác phát triển đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2020. Việc phát triển quan hệ đối tác tập trung vào một số nội dung chính như:

-         Thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối tác.

-         Hỗ trợ doanh nghiệp.

-         Tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan.

-         Giám sát thực thi pháp luật.

-         Hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp.

Nội dung Quyết định số 96/QĐ-HQBRVT cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức các nội dung hoạt động theo sự phân công và cụ thể hóa công việc trong kế hoạch công tác năm của đơn vị mình, định kỳ đánh giá kết quả để Cục theo dõi, nắm bắt./.

 (Hình ảnh Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên qua của Cục Hải quan BRVT năm 2019).

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân