12:51 PM 30/09/2020
Tiếng Việt English
25/12/2018
1443
Xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng sản xuất xuất khẩu
Vừa qua, Cục Hải quan tp Hồ Chí Minh có vướng mắc về hàng sản xuất khẩu, đã nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa sau khi xuất khẩu phải tái nhập trở lại Việt Nam. Tổng cục Hải quan đã có Công văn trả lời số 7465/TCHQ-TXNK ngày 19/12/2018, nội dung như sau:

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

- Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

- Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

- Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015.

- Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

- Căn cứ khoản 4 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016.

- Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp vướng mắc của Cục Hải quan tp Hồ Chí Minh liên quan đến Công ty cổ phần rượu Bình Tây nhập nguyên liệu theo loại hình sản xuất xuất khẩu, công ty đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu nhưng hàng hóa phải tái nhập trở lại Việt Nam do không phải là hàng hóa nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam, do đo, dn không phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT khi tái nhập.

Đối với số tiền thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, do sản phẩm đã xuất khẩu ra nước ngoài nhưng phải tái nhập trở lại Việt Nam nên không đủ cơ sở để hoàn lại số tiền thuế TTĐB. Sau khi tái nhập nếu tiếp tục xuất khẩu thì được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân