08:48 PM 26/01/2020
Tiếng Việt English
Hướng dẫn DN khai thuế TTĐB cho hàng hóa nhập khẩu
Ngày 15/10/2018 Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 6042/TCHQ-TXNK về việc khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu, nội dung công văn lưu ý DN một số vấn đề sau:
18/10/2018
1076
Hội nghị triển khai Hệ thống Quản lý hải quan tự động tại các kho, bãi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngày 16 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra Hội nghị triển khai Hệ thống Quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho, bãi trên địa bàn. Đây là một trong chuỗi ...
21/08/2018
1083
Giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải
Ngày 07/8/2018, Tổng cục Hải quan đã có Công văn trả lởi Công ty cổ phần Đồng Tâm – Nghệ An và Công ty TNHH Sài Gòn Logistic về việc giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự ...
08/08/2018
805
TCHQ hướng dẫn phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng thép
Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1688/TĐC-TC ngày 22/6/2018, Ngày 19/7/2018 Tổng cục Hải quan ban hành công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, ...
20/07/2018
828
Quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
Trong thời gian gần đây hoạt động nhập khẩu, mua bán phế liệu ở nước ta có chiều hướng tăng mạnh, diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ô nhiễm ảnh hưởng môi trường sống, gây bức xúc trong dư luận.
18/07/2018
1404
Cục Hải quan tỉnh BR-VT: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính năm 2018
Để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường ...
17/07/2018
837
Công khai, minh bạch thông tin trên trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh BR-VT
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp cũng như người dân trong việc tiếp cận thông tin, quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, Cục Hải quan tỉnh BR-VT đã luôn ...
17/07/2018
854
Tổng cục Hải quan tiếp tục hướng dẫn các nội dung liên quan đến Luật An toàn thực phẩm
Sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực, Tổng cục Hải quan tiếp tục hướng dẫn một số nội dung sau:
12/07/2018
825
Cục Hải quan BR-VT thực hiện cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2018
Tiếp tục triển khai quyết liệt tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, thực hiện tốt ...
06/07/2018
913
Giải quyết vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP
Sau khi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 có hiệu lực, trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải ...
06/07/2018
887
Trang 3 / 5
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân