08:47 PM 26/01/2020
Tiếng Việt English
Chương trình Xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 tại BRVT
Ngày 15/6/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh BRVT đã có thông báo về kết luận cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Chương trình Xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018.
26/06/2018
891
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tập huấn, giới thiệu Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và các Thông tư hướng dẫn thi hành
Trong 02 ngày 18 và 19/6/2018 Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tập huấn, giới thiệu Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 ...
20/06/2018
852
Hướng dẫn các nội dung liên quan Kiểm tra sau thông quan theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC
Ngày 20/4/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục Hải ...
19/06/2018
1520
Hướng dẫn DN khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan  trên hệ thống VNACCS
Vừa qua, Cục thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được phản ánh của doanh nghiệp không thực hiện được việc khai báo ô “trị giá khoản điều chỉnh” đối với trường hợp doanh nghiệp khai mã phân loại khai trị giá là ...
08/05/2018
2489
Đổi mới hoạt động trong phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp năm 2018
Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan trong Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của toàn ngành giai đoạn 2016-2020. Những năm vừa qua, ngành ...
19/04/2018
888
Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô
Nghị định 125/2017/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt ...
29/03/2018
1747
Tổng cục hải quan tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Trên cơ sở kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi làm việc với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ngày 14/3/2018 và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/3/2018. Để kịp thời tháo gỡ vướng ...
23/03/2018
1293
Hướng dẫn Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
Ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP). Sau một thời gian áp dụng, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công ...
13/03/2018
1076
9 trường hợp thực phẩm NK được miễn kiểm tra nhà nước  về an toàn thực phẩm
Ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về việc quy đinh chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, trong đó lưu ...
08/03/2018
972
Hướng dẫn C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN
Cơ chế một cửa ASEAN là một công cụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP làm giảm thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa, làm giảm thời gian, tiết kiệm kinh phí cho doanh nghiệp và xã hội, góp phần đưa ...
09/01/2018
1985
Trang 4 / 5
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân