12:03 PM 30/09/2020
Tiếng Việt English
Tổng cục hải quan tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Trên cơ sở kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi làm việc với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ngày 14/3/2018 và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/3/2018. Để kịp thời tháo gỡ vướng ...
23/03/2018
1578
Hướng dẫn Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
Ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP). Sau một thời gian áp dụng, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công ...
13/03/2018
1358
9 trường hợp thực phẩm NK được miễn kiểm tra nhà nước  về an toàn thực phẩm
Ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về việc quy đinh chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, trong đó lưu ...
08/03/2018
1277
Hướng dẫn C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN
Cơ chế một cửa ASEAN là một công cụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP làm giảm thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa, làm giảm thời gian, tiết kiệm kinh phí cho doanh nghiệp và xã hội, góp phần đưa ...
09/01/2018
2637
BR-VT: 02 doanh nghiệp chính thức triển khai quản lý, giám sát   hải quan tự động
Sáng ngày 05/01, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Lễ kết nối Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động cho 02 doanh nghiệp đầu tiên tham gia kết nối theo Quyết định 2722/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2017.
05/01/2018
1712
Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với  hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh  tại cảng biển, cảng hàng không
Ngày 29//12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không tại Cục Hải quan thành phố Hồ ...
04/01/2018
2413
Nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
14h00 ngày 29/12/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Tàu đã tiến hành Hội nghị đối thoại giữa Hải quan và doanh nghiệp đê nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
04/01/2018
1270
Làm rõ những quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 về Luật hóa chất
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất đã đi vào thực tiễn được 1 tháng. Tuy vậy, vẫn có nhiều điểm quy định ...
26/12/2017
5746
Trang 5 / 5
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân