08:47 PM 26/01/2020
Tiếng Việt English
BR-VT: 02 doanh nghiệp chính thức triển khai quản lý, giám sát   hải quan tự động
Sáng ngày 05/01, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Lễ kết nối Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động cho 02 doanh nghiệp đầu tiên tham gia kết nối theo Quyết định 2722/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2017.
05/01/2018
1437
Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với  hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh  tại cảng biển, cảng hàng không
Ngày 29//12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không tại Cục Hải quan thành phố Hồ ...
04/01/2018
2123
Nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
14h00 ngày 29/12/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Tàu đã tiến hành Hội nghị đối thoại giữa Hải quan và doanh nghiệp đê nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
04/01/2018
976
Làm rõ những quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 về Luật hóa chất
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất đã đi vào thực tiễn được 1 tháng. Tuy vậy, vẫn có nhiều điểm quy định ...
26/12/2017
4747
Trang 5 / 5
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân