05:17 PM 02/06/2020
Tiếng Việt English
Cách bảo vệ môi trường sống
Bảo vệ môi trường là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng môi trường sống quanh ta ngày càng xấu đi, vậy hãy bảo vệ chúng từ những việc nhỏ trong chính cuộc sống của mình.
27/06/2019
1080
Những thành tựu trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vào năm 1965, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75, vào lúc 09h00 sáng ngày 10/5/1965 Bác viết bản Di chúc với tiêu đề “Tuyệt đối bí mật” gồm ba trang, do chính Bác đánh máy, ở cuối đề ngày 15/5/1965. Đây là ...
26/06/2019
931
Hoàn cảnh ra đời và nội dung  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2019)
Vào năm 1965, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75, vào lúc 09h00 sáng ngày 10/5/1965 Bác viết bản Di chúc với tiêu đề “Tuyệt đối bí mật” gồm ba trang, do chính Bác đánh máy, ở cuối đề ngày 15/5/1965. Đây là ...
25/06/2019
4612
Công Đoàn Việt Nam – 90 năm hình thành và phát triển
Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày 28/7/1929. Đây là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ tri thức và những người lao động tự nguyện thành lập ra nhằm mục đích tập hợp, ...
25/06/2019
1178
Ngành Hải quan triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng  thuế 06 tháng cuối năm 2019
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 3965/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan để triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế 06 tháng cuối ...
18/06/2019
912
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới; Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 2019
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát động phong trào hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương ...
17/06/2019
954
Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo của nhà nước và xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tự đổi mới, ...
17/06/2019
1295
Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An; mất ngày 02/9/1969 tại thủ đô Hà Nội. Mặc dù đã xa rời trần thế gần 50 năm nhưng hình ảnh và phẩm chất ...
10/06/2019
1051
Công bố 09 thủ tục hành chính mới,  thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong  lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 31 tháng 5 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 911/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản ...
07/06/2019
1116
Trang 9 / 184
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân