04:07 PM 27/05/2020
Tiếng Việt English
Hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.
Ngàv 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học.
27/05/2020
10
Ngành Hải quan đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ngày 15 tháng 5 năm 2020 Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3154/TCHQ-VP gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc để đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến ...
20/05/2020
55
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.
Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 được diễn ra từ ngày 15 đến 22/05 với chủ đề “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở” nhằm tiếp nối kết quả Tuần lễ Quốc ...
20/05/2020
162
Công bố 34 thủ tục hành chính trong lĩnh vực  Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 671/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực ...
08/05/2020
220
Năm 2019, Cục Hải quan BRVT tiếp tục đạt thứ hạng cao về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.
Xếp vị trí thứ 2 trong 6 đơn vị được khảo sát điều tra xã hội học của Sở nội vụ năm 2019 về mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Kết ...
08/05/2020
102
Công đoàn viên Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chung tay đóng góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã vận động công đoàn viên đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2020 trên tinh thần tự nguyện cao nhất.
07/05/2020
97
Tổng cục Hải quan phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần
Ngày 29/04/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, có hiệu lực từ ngày 10/05/2020. Quy định này nhằm hạn chế ...
06/05/2020
152
Triển khai thực hiện 09 thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 18/4/2020
Căn cứ theo Công văn 493/TY-VP ngày 25/3/2020 của Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị kết nối thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công ...
17/04/2020
342
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành công tác  tự chấm điểm, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019
Thời gian qua, Ngành Hải quan đã tiến hành nhiều biện pháp trong cải cách hành chính như sắp xếp lại bộ máy hoạt động phù hợp với yêu cầu quản lý, rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính rườm rà, ứng dụng ...
30/03/2020
536
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 01/4/2020.
Theo Công văn số 1994/TCHQ-CNTT ngày 26/03/2020 của Tổng cục Hải quan, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 439/BVTV-VP thông báo sẽ chính thức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kiểm ...
27/03/2020
1257
Trang 1 / 184
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân