11:15 AM 21/10/2020
Tiếng Việt English
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị Thi đua yêu nước  lần thứ V (2020-2025)
Sáng ngày 16/10/2020, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) tại Hội trường A, Trung tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
16/10/2020
45
Từ ngày 17/10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết nối thêm thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 1880/BVTV-VP thông báo quy trình cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về ...
16/10/2020
58
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Thủ tục mới được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh mục ưu tiên và cấp ...
16/10/2020
54
Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 12/10/2020, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản số 6581/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
13/10/2020
48
Công bố 15 thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1450/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý ...
13/10/2020
71
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2020
Trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách hiện đại hóa hải quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ và quản lý ...
09/10/2020
111
Trường Hải quan Việt Nam tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới
Một trong các thách thức khi Việt Nam tham gia FTA thế hệ mới được chỉ ra là: sự hiểu biết và nhận thức của doanh nghiệp về các FTA này còn hạn chế. Chưa đến 10% số doanh nghiệp được hỏi biết rõ về ...
09/10/2020
102
Tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc gỗ nguyên liệu bạch dương nhập khẩu
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5768/VPCP-KTTH ngày 15/7/2020 về việc Tổ chức Forest Trend cảnh báo một số doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với rủi ro trong luồng cung cấp gỗ nguyên liệu bất hợp ...
09/10/2020
62
Bộ Y tế triển khai 02 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm trên Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày 03/8/2020, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế đã có công văn số 495/CNTT-YTĐT thông báo về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm theo Quyết định ...
08/10/2020
110
Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện  cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2020
Nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc đo thời ...
08/10/2020
101
Trang 1 / 190
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân