11:29 AM 21/10/2020
Tiếng Việt English
Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 25/10/2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài ...
07/11/2019
1590
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Ngày 24/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính.
07/11/2019
1542
Công bố 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực  Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày 25 tháng 10 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính
05/11/2019
1276
Công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực  Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày 24 tháng 9 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính.
04/11/2019
1272
Bộ Y tế triển khai thêm 06 thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
Căn cứ theo công văn thông báo số 573/CNTT-YTĐT ngày 25/9/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg.
11/10/2019
1842
Thông báo bổ sung địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung mới
Ngày 02/10/2019 Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan – Tổng cục Hải quan có Công văn số 989/CNTT-PTUD về việc thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung.
04/10/2019
2123
Cách mạng Tháng Mười Nga
Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử nhân loại, hình thành nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Đặt nền móng cho sự duy trì, phát triển ổn định và tiến ...
25/09/2019
2043
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai khảo sát, đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019
Nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ để giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, thực hiện kế hoạch chung của Tổng cục ...
16/09/2019
3172
Công bố 01 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính thay thế  trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 03 tháng 9 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản ...
11/09/2019
2138
Tổng cục Hải quan và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết quy chế phối hợp hoạt động
Ngày 04 tháng 9 năm 2019 tại Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (Hà nội) đã diễn ra Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp số 5000/QC-TCHQ-BTLBĐBP ngày 20 tháng 9 năm 2012 giữa Tổng cục Hải quan và Bộ ...
06/09/2019
3061
Trang 10 / 190
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân