11:30 AM 21/10/2020
Tiếng Việt English
Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu – sức sống tuổi 40
Năm 2019 là năm đánh dấu tròn 40 năm hình thành và phát triển của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tiền thân là Chi cục Hải quan Đồng Nai trực thuộc Cục Hải quan Trung ương - Bộ Ngoại thương, được ...
05/09/2019
2226
Cục Hải quan Tỉnh tổ chức thành công Hội thao ngành Tài chính Tỉnh năm 2019
Trong những năm qua, phong trào rèn luyện thể dục thể thao của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không ngừng phát triển và được sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, thể dục thể thao được đầu tư nâng cấp, đáp ...
01/09/2019
2364
Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen
Căn cứ theo công văn Thông báo số 390/TT-VP ngày 09/4/2019 của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đối với quy trình cấp Giấy phép ...
30/08/2019
1690
Nâng cấp hệ thống Gia công, sản xuất xuất khẩu
Để đáp ứng quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 20/4/2018 quy định người khai hải quan phải thực hiện khai định mức thực tế theo quy định tại mẫu số 27 Phụ lục ...
30/08/2019
1760
Tạm dừng hệ thống Công nghệ thông tin
Thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống ứng dụng tại Trung tâm Quản lý vận hành Công nghệ thông tin – Tổng cục Hải quan, ngày 23/8/2019, Cục CNTT và Thống kê Hải quan thông báo về Kế hoạch tạm dừng hệ ...
23/08/2019
1509
Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu làm tốt công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2019
“Xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2019 cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh ...
19/08/2019
1621
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác  giữa Cục Hải quan Tỉnh và các doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật
Vào hồi 15h00 ngày 16/8/2019, tại Hội trường Lầu 7- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu và các doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp ...
16/08/2019
3373
Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập do Thủ tướng chính phủ ban hành
Ngày 27/06/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019 và thay thế Quyết định số ...
14/08/2019
1675
Ngành Hải quan với công tác thu ngân sách năm 2019
Năm 2019 dự toán ngân sách nhà nước giao Tổng cục Hải quan 300.500 tỷ đồng. Tổng cục Hải quan dự kiến tăng thu vượt 5% chỉ tiêu được giao với mức phấn đấu 315.500 tỷ đồng.
13/08/2019
1605
Công bố 10 thủ tục hành chính mới,  thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong  lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 05 tháng 8 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1325/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản ...
12/08/2019
1554
Trang 11 / 190
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân