10:49 AM 26/11/2020
Tiếng Việt English
Công Đoàn Việt Nam – 90 năm hình thành và phát triển
Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày 28/7/1929. Đây là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ tri thức và những người lao động tự nguyện thành lập ra nhằm mục đích tập hợp, ...
25/06/2019
1504
Ngành Hải quan triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng  thuế 06 tháng cuối năm 2019
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 3965/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan để triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế 06 tháng cuối ...
18/06/2019
1095
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới; Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 2019
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát động phong trào hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương ...
17/06/2019
1149
Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo của nhà nước và xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tự đổi mới, ...
17/06/2019
1626
Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An; mất ngày 02/9/1969 tại thủ đô Hà Nội. Mặc dù đã xa rời trần thế gần 50 năm nhưng hình ảnh và phẩm chất ...
10/06/2019
1221
Công bố 09 thủ tục hành chính mới,  thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong  lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 31 tháng 5 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 911/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản ...
07/06/2019
1283
Cục Hải quan Tỉnh phát động  “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”
Hưởng ứng chương trình “Tháng hành động, phòng chống ma túy – tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – ngày 26/6”năm 2019 từ ngày 01/6-30/6/2019 với chủ đề “ Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”, cục Hải quan ...
29/05/2019
1337
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá
Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-HQBRVT ngày 21/5/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt ...
28/05/2019
2249
Thông báo về việc thu hồi Thông báo số 1405/TB-HQBRVT ngày 21/5/2019
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
28/05/2019
2434
Trang 15 / 190
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân