10:50 AM 26/11/2020
Tiếng Việt English
Ngành Hải quan hưởng ứng  Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019
Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3186/TCHQ-VP gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng ...
27/05/2019
1218
Tổng cục Hải quan ban hành Bộ chỉ số  theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính
Ngày 24/5/2019 Tổng cục Hải quan đã ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ, Bộ chỉ số này để đánh giá kết quả của công tác cải cách hành chính hàng năm ...
27/05/2019
1220
Tăng cường việc kiểm soát tôm hùm càng đỏ (tôm đất)
Hiện nay, đang có hiện tượng nhập lậu tôm hùm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất, thường được gọi với tên tiếng Anh là Crawfish, Crayfish. Mặt hàng này mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam, nhưng đây là sinh vật ...
24/05/2019
1311
Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại  Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá được thực hiện từ ngày 25/5-31/5/2019 trên phạm vi cả nước với chủ đề “ Thuốc lá và các bệnh về phổi”, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – ...
23/05/2019
1751
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu  vinh dự nhận “Cờ thi đua của Bộ Tài Chính” năm 2018
Ngày 06 tháng 5 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng đã ký Quyết định số 745/QĐ-BTC về việc tặng “Cờ thi đua của Bộ Tài Chính” năm 2018 cho các tập thể thuộc Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan Tỉnh ...
23/05/2019
1243
Lựa chon tổ chức đấu giá
Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo về việc lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá lô hàng nhôm định hình tồn đọng
21/05/2019
1575
Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
Căn cứ theo công văn thông báo số 1454/BVTV-VP ngày 10/6/2019 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia dự kiến từ ngày 15/6/2019 ...
20/05/2019
935
Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu lập thành tích trong công tác thu ngân sách, góp công chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập
Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là năm đánh dấu quãng đường 40 năm hình thành và phát triển của đơn vị (04/12/1979 - 04/12/2019). Ngay từ đầu năm 2019, toàn ...
20/05/2019
1165
Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về thủ tục  cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, đại lý làm thủ tục hải quan
Ngày 16/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp ...
13/05/2019
959
Trang 16 / 190
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân