03:03 AM 10/10/2015
Tiếng Việt English
Thời gian để hoàn tất thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK có nguồn gốc từ thực vật và kiểm dịch thực vật đã giảm trên 50%.
Kết quả sơ bộ từ cuộc khảo sát mức độ hài lòng của DN với thủ tục hải quan năm 2015 (do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện) cho thấy, việc cải cách, hiện đại hóa, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Hải quan, tinh thần, thái độ phục vụ của CBCC Hải quan đã có sự cải thiện đáng kể.
Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất.
DOC_IDDOC_CODEDOC_DESCRIPTIONDOC_DATE
39/2015/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH 39/2015/QĐ-TTG SỬA ĐỔI QUY CHẾ KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 24/2009/QĐ-TTG VÀ 44/2013/QĐ-TTG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
11/09/2015
44/2013/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH 44/2013/QĐ-TTG SỬA ĐỔI QUY CHẾ VỀ KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 24/2009/QĐ-TTG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
19/07/2013
24/2009/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH 24/2009/QĐ-TTG BAN HÀNH QUY CHẾ KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
17/02/2009
28/2015/TT-BCT
THÔNG TƯ 28/2015/TT-BCT VỀ THÍ ĐIỂM TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN ...
20/08/2015
163/SY-VP-TCHQ-VP
Văn bản số 163/SY-VP-TCHQ-VP ngày 1/9/2015 về sao y CV số 8694/BCT-XNK ngày 21/8/2015 của Bộ Công thương về việc thực hiện hướng dẫn tại Thông tư số ...
21/08/2015
12/2015/TT-BCT
THÔNG TƯ 12/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP DO BỘ TRƯỞNG BỘ ...
12/06/2015
8086/TCHQ-GSQL
Công văn số 8086/TCHQ-GSQL ngày 4/9/2015 về thời hạn bảo hành theo hợp đồng NK quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP
04/09/2015
8154/TCHQ-GSQL
Công văn số 8154/TCHQ-GSQL ngày 8/9/2015 về kiểm tra phế liệu NK chưa có QCKT quốc gia về môi trường
08/09/2015
141/2015/TT-BTC
THÔNG TƯ 141/2015/TT-BTC DỪNG THỰC HIỆN THÔNG TƯ 63/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG SẮN THUỘC NHÓM 07.14 TẠI BIỂU THUẾ ...
04/09/2015
12128/BTC-CST
Công văn số 12128/BTC-CST về Thu thuế BVMT đối với dung dịch HCFC
01/09/2015
131/2015/TT-BTC
Thông tư 131/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 164/2013/TT-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xơ staple tổng hợp từ polyeste thuộc mã hàng ...
27/08/2015
8249/QĐ-BCT
Quyết định số 8249/QĐ-BCT ngày 10/8/2015 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản ...
10/08/2015
7336/TCHQ-GSQL
Công văn số 7336/TCHQ-GSQL ngày 12/8/2015 về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK được người XNC mang theo đường hành ...
12/08/2015
7318/TCHQ-GSQL
Công văn số 7318/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2015 về hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định ASEAN - Trung Quốc.
11/08/2015
7208/TCHQ-GSQL
Công văn số 7208/TCHQ-GSQL ngày 6/8/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với máy móc TX-TN vận chuyển từ nước thứ 2 sang nước thứ 3 ...
06/08/2015
7082/TCHQ-GSQL
Công văn số 7082/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.
31/07/2015
2435/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 về ban hành Quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý ...
19/08/2015
1625/QĐ-BTC
Quyết định 1625/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và ...
12/08/2015
25/2015/TT-BCT
Thông tư số 25/2015/TT-BCT ngày 3/8/2015 của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường ...
03/08/2015
16/2015/TT-BTTTT
Thông tư 16/2015/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực ...
17/06/2015
31/2015/QĐ-TTg
Quyết định 31/2015/QĐ-TTg về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế do ...
04/08/2015
TỶ GIÁ TÍNH THUẾ
$
USD:
£
GBP:
EUR:
¥
JPY:
¥
CNY:
$
AUD:
฿
THB:
KRW:
$
CAD:
LAK:
Thông tin doanh nghiệp
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân