05:29 PM 19/03/2018
Tiếng Việt English
Ngày 05/3/2018, Ủy ban Nhân dân Tỉnh BRVT có Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Tỉnh.
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Ông Đặng Minh Thông vừa ký Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2017.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.
DOC_IDDOC_CODEDOC_DESCRIPTIONDOC_DATE
1406/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa xk, nk
19/03/2018
1407/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa xk, nk
19/03/2018
1408/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa xk, nk
19/03/2018
1409/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với xk, nk
19/03/2018
1395/TCHQ-TXNK
chi phí vận tải
19/03/2018
1410/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa xk, nk
19/03/2018
654/QĐ-BCT
miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH sản xuất đầu tư điện tử Hiệp Hưng nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
28/02/2018
655/QĐ-BCT
miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Pansonic Appliances Việt Nam và Chi nhánh Công ty TNHHPansonic Appliances Việt Nam tại Hưng ...
28/02/2018
732/HQHN-GSQL
thông báo DN và PTVT được vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về ỊCD Mỹ Đình (lần 19)
15/03/2018
1372/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
15/03/2018
1373/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
15/03/2018
1376/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
15/03/2018
1377/TB-TCHQ
đính chính thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
15/03/2018
1325/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa xk, nk
14/03/2018
1326/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
14/03/2018
1327/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
14/03/2018
1328/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
14/03/2018
1329/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
14/03/2018
1330/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
14/03/2018
1333/TB-TCHQ
kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
14/03/2018
1355/TCHQ-TXNK
hoàn trả thuế tự vệ đối với phân bón DAP VÀ MAP
14/03/2018
TỶ GIÁ TÍNH THUẾ
$
USD:
£
GBP:
EUR:
¥
JPY:
¥
CNY:
$
AUD:
฿
THB:
KRW:
$
CAD:
LAK:
Thông tin doanh nghiệp
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân