05:31 PM 26/08/2019
Tiếng Việt English
“Xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2019 cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp” được Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.
Vào hồi 15h00 ngày 16/8/2019, tại Hội trường Lầu 7- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu và các doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật, tích cực hợp tác với cơ quan hải quan trên địa bàn tỉnh năm 2019..
Ngày 27/06/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019 và thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
DOC_IDDOC_CODEDOC_DESCRIPTIONDOC_DATE
2443/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2443/BKHCN-ĐTG ngày 13/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số ...
13/08/2019
2410/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2410/BKHCN-ĐTG ngày 09/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Vướng mắc thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg
09/08/2019
2395/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2395/BKHCN-ĐTG ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Doanh nghiệp chế xuất mua (nhập khẩu tại chỗ) máy móc, thiết bị, dây ...
08/08/2019
2398/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2398/BKHCN-ĐTG ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số ...
08/08/2019
07/2019/TT-BNNPTNT
Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn ...
07/08/2019
5601/BCT-KHCN
Công văn số 5601/BCT-KHCN ngày 05/8/2019 của Bộ Công Thương v/v Thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
05/08/2019
2334/QĐ-BCT
Quyết định số 2334/QĐ-BCT ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản ...
05/08/2019
5039/TCHQ-TXNK
Công văn số 5039/TCHQ-TXNK ngày 07/8/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại tủ lạnh, tủ đông dùng trong y tế
07/08/2019
5074/TCHQ-TXNK
Công văn số 5074/TCHQ-TXNK ngày 08/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế TTĐB đối với xe chạy trong sân golf
08/08/2019
5097/TCHQ-TXNK
Công văn số 5097/TCHQ-TXNK ngày 09/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế GTGT
09/08/2019
5148/TCHQ-TXNK
Công văn số 5148/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại hàng hóa, thuế NK, thuế GTGT, chính sách quản lý đối với máy ...
12/08/2019
2318/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2318/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
08/08/2019
2319/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2319/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở ...
08/08/2019
2320/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2320/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
08/08/2019
2321/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2321/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
08/08/2019
2322/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2322/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
08/08/2019
2328/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2328/QĐ-TCHQ ngày 09/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
09/08/2019
2329/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2329/QĐ-TCHQ ngày 09/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
09/08/2019
2330/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2330/QĐ-TCHQ ngày 09/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
09/08/2019
2331/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2331/QĐ-TCHQ ngày 09/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
09/08/2019
2335/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2335/QĐ-TCHQ ngày 09/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối ...
09/08/2019
TỶ GIÁ TÍNH THUẾ
$
USD:
£
GBP:
EUR:
¥
JPY:
¥
CNY:
$
AUD:
฿
THB:
KRW:
$
CAD:
LAK:
Thông tin doanh nghiệp
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân