08:07 AM 23/10/2019
Tiếng Việt English
Căn cứ theo công văn thông báo số 573/CNTT-YTĐT ngày 25/9/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg.
Ngày 02/10/2019 Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan – Tổng cục Hải quan có Công văn số 989/CNTT-PTUD về việc thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung.
Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử nhân loại, hình thành nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Đặt nền móng cho sự duy trì, phát triển ổn định và tiến bộ của thế giới.
DOC_IDDOC_CODEDOC_DESCRIPTIONDOC_DATE
6489/TCHQ-GSQL
Công văn số 6489/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Trả lời kiến nghị của Công ty CP Thế Giới Giấy
14/10/2019
6491/TCHQ-GSQL
Công văn số 6491/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc sử dụng mã loại hình
14/10/2019
6568/TCHQ-GSQL
Công văn số 6568/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng thiết bị vệ sinh
17/10/2019
6569/TCHQ-GSQL
Công văn số 6569/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Hướng dẫn thủ tục chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải ...
17/10/2019
3017/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3017/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu đủ điều kiện kiểm ...
15/10/2019
3018/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3018/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
15/10/2019
3019/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3019/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
15/10/2019
3026/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3026/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận doanh nghiệp ưu tiên
16/10/2019
3035/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3035/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
16/10/2019
3036/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3036/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan
16/10/2019
3037/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3037/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan
16/10/2019
6576/TCHQ-TXNK
Công văn số 6576/TCHQ-TXNK ngày 17/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Kiến nghị của Công ty CP Ong Tam Đảo
17/10/2019
6563/TCHQ-TXNK
Công văn số 6563/TCHQ-TXNK ngày 16/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phúc đáp công văn 96/2019 Customs/SEHC ngày 27/7/2019
16/10/2019
6538/TCHQ-TXNK
Công văn số 6538/TCHQ-TXNK ngày 16/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại máy hút bụi dùng cho máy bay
16/10/2019
6511/TCHQ-TXNK
Công văn số 6511/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại mặt hàng Diamond V XPC Yeast Culture
15/10/2019
3041/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3041/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận Tổng kho xăng dầu Phước Khánh đủ điều kiện kiểm tra, ...
17/10/2019
3042/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3042/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
17/10/2019
3046/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Xí nghiệp ...
17/10/2019
3047/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3047/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Xí nghiệp ...
17/10/2019
3048/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3048/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Liên hiệp ...
17/10/2019
3049/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3049/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty ...
17/10/2019
TỶ GIÁ TÍNH THUẾ
$
USD:
£
GBP:
EUR:
¥
JPY:
¥
CNY:
$
AUD:
฿
THB:
KRW:
$
CAD:
LAK:
Thông tin doanh nghiệp
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân