08:58 PM 19/09/2019
Tiếng Việt English
Nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ để giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, thực hiện kế hoạch chung của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai khảo sát, đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019
Ngày 03 tháng 9 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính.
Ngày 04 tháng 9 năm 2019 tại Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (Hà nội) đã diễn ra Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp số 5000/QC-TCHQ-BTLBĐBP ngày 20 tháng 9 năm 2012 giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (giai đoạn 2012-2017) và ký Quy chế phối hợp mới.
DOC_IDDOC_CODEDOC_DESCRIPTIONDOC_DATE
5339/TCHQ-GSQL
Công văn số 5339/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng NK
21/08/2019
721/QĐ-HQKV2
Quyết định số 721/QĐ-HQKV2 của Chi cục HQCK Cảng Hải Phòng Khu vực 2 - Cục Hải quan TP Hải Phòng về việc áp dụng biện pháp cưỡng ...
09/09/2019
285/QĐ-HQHG
Quyết định số 285/QĐ-HQHG ngày 5/9/2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang V/v gia hạn quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa nhập khẩu ...
05/09/2019
5453/TB-TCHQ
Thông báo số 5453/TB-TCHQ ngày 27/8/2019 của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
27/08/2019
5787/TCHQ-GSQL
Công văn số 5787/TCHQ-GSQL ngày 10/9/2019 của Tổng cục Hải quan v/v bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng NK
10/09/2019
5538/TBKQPL-TCHQ
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
29/08/2019
2608/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2608/QĐ-TCHQ ngày 11/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
11/09/2019
2611/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2611/QĐ-TCHQ ngày 12/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
12/09/2019
2609/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2609/QĐ-TCHQ ngày 12/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp kho ngoại quan
12/09/2019
2610/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2610/QĐ-TCHQ ngày 12/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
12/09/2019
5724/TCHQ-TXNK
Công văn số 5724/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và ...
09/09/2019
2559/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2559/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận doanh nghiệp ưu tiên
04/09/2019
2562/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2562/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
04/09/2019
2563/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2563/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
04/09/2019
2564/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2564/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
04/09/2019
2565/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2565/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
04/09/2019
2566/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2566/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
04/09/2019
2567/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2567/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp, mở rộng kho ngoại quan
04/09/2019
2568/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2568/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
04/09/2019
2569/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2569/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
04/09/2019
5584TCHQ-TXNK
Công văn số 5584/TCHQ-TXNK ngày 30/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế giá trị gia tăng
30/08/2019
TỶ GIÁ TÍNH THUẾ
$
USD:
£
GBP:
EUR:
¥
JPY:
¥
CNY:
$
AUD:
฿
THB:
KRW:
$
CAD:
LAK:
Thông tin doanh nghiệp
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân