01:16 PM 16/07/2018
Tiếng Việt English
Tổng cục Hải quan tiếp tục hướng dẫn các nội dung liên quan đến Luật An toàn thực phẩm
Sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực, Tổng cục Hải quan tiếp tục hướng dẫn một số nội dung sau:
12/07/2018
14
Cục Hải quan BR-VT thực hiện cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2018
Tiếp tục triển khai quyết liệt tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, thực hiện tốt ...
06/07/2018
37
Giải quyết vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP
Sau khi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 có hiệu lực, trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải ...
06/07/2018
42
Chương trình Xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 tại BRVT
Ngày 15/6/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh BRVT đã có thông báo về kết luận cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Chương trình Xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018.
26/06/2018
55
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tập huấn, giới thiệu Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và các Thông tư hướng dẫn thi hành
Trong 02 ngày 18 và 19/6/2018 Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tập huấn, giới thiệu Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 ...
20/06/2018
80
Hướng dẫn các nội dung liên quan Kiểm tra sau thông quan theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC
Ngày 20/4/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục Hải ...
19/06/2018
108
Hướng dẫn DN khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan  trên hệ thống VNACCS
Vừa qua, Cục thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được phản ánh của doanh nghiệp không thực hiện được việc khai báo ô “trị giá khoản điều chỉnh” đối với trường hợp doanh nghiệp khai mã phân loại khai trị giá là ...
08/05/2018
218
Đổi mới hoạt động trong phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp năm 2018
Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan trong Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của toàn ngành giai đoạn 2016-2020. Những năm vừa qua, ngành ...
19/04/2018
184
Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô
Nghị định 125/2017/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt ...
29/03/2018
451
Tổng cục hải quan tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Trên cơ sở kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi làm việc với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ngày 14/3/2018 và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/3/2018. Để kịp thời tháo gỡ vướng ...
23/03/2018
381
Trang 1 / 2
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân