09:06 AM 21/04/2018
Tiếng Việt English
BR-VT đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học
Ông Lê Tuấn Quốc – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT vừa ban hành công văn ngày 16/4/2018 về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
19/04/2018
15
Đánh giá công tác cải cánh hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 10/4/2018 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã diễn ra cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
17/04/2018
136
Hội thảo về quyền sở hữu trí tuệ  tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra Hội thảo về quyền sở hữu trí tuệ (IPR) do Tổng cục Hải quan phối hợp với cơ quan Phòng chống Ma túy và tội ...
23/03/2018
443
Công bố kết quả chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017
Ngày 05/3/2018, Ủy ban Nhân dân Tỉnh BRVT có Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa ...
16/03/2018
185
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Cục Hải quan tỉnh BR-VT
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Ông Đặng Minh Thông vừa ký Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2017.
08/03/2018
298
50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ...
29/01/2018
900
88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)
Năm 1858, thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên ở Đà Nẵng, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược và thôn tính nước ta. Triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, yếu thế không đủ sức chống lại thực dân Pháp. Ngày 6/6/1884, triều đình ...
29/01/2018
1159
Đảng bộ Bà Rịa-Vũng Tàu-Những chặng đường lịch sử (1934-2018)
Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối hơn hai phần ba thế kỷ kể từ khi nước ta bị thực dân Pháp xâm lựơc. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là ...
29/01/2018
1311
Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
14h00 ngày 09/01 tại Hội trường Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
10/01/2018
2233
Trang 1 / 164
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân