07:41 AM 21/08/2017
Tiếng Việt English
Tập huấn chuẩn bị triển khai đề án giám sát và quản lý hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không.
Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tập huấn cho cán bộ công chức và doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng biển trên địa bàn "Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không".
16/08/2017
37
SÁP NHẬP PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ PHÒNG THANH TRA THÀNH PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - THANH TRA
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 0754/QĐ-HQBRVT ngày 08/8/2017 về việc thực hiện sáp nhập và sắp xếp tổ chức nhân sự hai đơn vị thuộc Cục hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng ...
15/08/2017
54
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12/7/2017 Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh BR-VT đã ký quyết định số 0674/QĐ-HQBRVT công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
24/07/2017
34
Hội nghị về triển khai đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển và cảng hàng không
Vừa qua, ngày 13/7 và 14/7 Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn vè triển khai đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển và cảng hàng không tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.
24/07/2017
44
Hội nghị trực tuyến về một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị khi thực hiện nghị định số 68/2016/NĐ-CP
Hội nghị trực tuyến về một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị khi thực hiện nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của chính phủ và dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định số 68/2016/NĐ-CP
12/07/2017
149
Thẩm định doanh nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 4620/TCHQ-KTSTQ ngày 11/7/2017 về việc thẩm định Doanh nghiệp đề nghị công nhận Doanh nghiệp ưu tiên
12/07/2017
45
Cẩm nang về cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại ban hành tại Quyết định số 1082/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2017 của Tổng cục Hải quan, Cục CNTT & Thống kê hải quan ...
11/07/2017
57
Hội thao công đoàn viên chức lần thứ XI năm 2017 Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Thực hiện theo kế hoạch phối hợp số 09/KHPH ngày 20/4/2017 giữa Công đoàn viên chức Tỉnh và Sở văn hóa thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hội thao được tổ chức trong ngày 09/7/2017 tại nhà thi đấu thể dục thể thao ...
11/07/2017
175
Ông Trần Văn Danh được bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Chiều ngày 23/5/2017, đồng chí Nguyễn Công Bình thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Hải quan trao quyết định số 1685/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2017 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh ...
24/05/2017
756
Triển khai hoạt động của PCU BRVT (nhóm kiểm soát cảng thuộc Cục Hải quan Tỉnh BRVT)
Sau buổi Lễ ra mắt Nhóm kiểm soát cảng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu –Port Control Unit (PCU BR-VT) thuộc chương trình kiểm soát container (CCP) theo thỏa thuận được ký kết giữa Bộ Tài chính và Cơ quan phòng chống ...
19/05/2017
232
Trang 1 / 14
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân