03:00 PM 18/04/2021
Tiếng Việt English
Quyết định Số 41/QĐ-HQPM
Về việc cướng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
22/03/2021
305
Thông báo tuyển dụng công chức hải quan 2021
Thực hiện theo Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 22/02/2021 của Bộ Tài chính về việc Phê duyệt Kế hoạch thi công chức Tổng cục Hải quan năm 2021, Tổng cục Hải quan đã có thông báo chính thức.
16/03/2021
730
Bà Rịa – Vũng Tàu: Xuất nhập khẩu khởi sắc đầu năm
(TBTCO) - Từ 16/1 đến 15/2/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 1,7 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ, thu ngân sách lũy kế đạt 2.817 tỷ đồng. Đây được xem là tín hiệu vui trong ...
26/02/2021
509
Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu trong Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu trong Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên ...
29/01/2021
790
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu triển khai các giải pháp thu NSNN năm 2021
Ngày 03/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 2055/QĐ- BTC về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2021 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, Cục Hải quan Tỉnh được giao nhiệm vụ thu NSNN là ...
21/01/2021
886
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
Ngày 12/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” có hiệu lực từ ngày 12/01/2020. ...
18/01/2021
952
Công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2081/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
08/01/2021
911
Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020
Sáng ngày 07/01/2021, tại Hội trường A, Trung tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng ...
07/01/2021
937
Trang 1 / 192
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân