06:56 AM 25/06/2019
Tiếng Việt English
08/03/2018
508
9 trường hợp thực phẩm NK được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm
Ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về việc quy đinh chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, trong đó lưu ý 9 trường hợp thực phẩm NK được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

1. Sản phẩm đã  được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

2. Sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi; quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

4. Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan.

5. Sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân.

6. Sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm.

7. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

8. Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

9. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/02/2018, thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/ 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; đồng thời bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.

Như vậy, khi Nghị định 15 có hiệu lực sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm.

                                                                                                               (MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân