04:24 PM 15/12/2018
Tiếng Việt English
04/01/2018
1507
Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không
Ngày 29//12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý.

Quyết định áp dụng thí điểm đối với tất cả các tờ khai hải quan có cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế hiện đăng ký tờ khai tại 02 Cục Hải quan này. Thời gian thí điểm từ ngày 02/01/2018 đến thời điểm Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành.

Trước đó, theo Kế hoạch chuẩn bị triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều công tác như tổ chức các buổi hội nghị giới thiệu về đề án cho doanh nghiệp, khảo sát tình hình thực tế tại các doanh nghiệp kinh doanh cảng trên địa bàn, học tập kinh nghiệm từ Cục Hải quan Hải Phòng, đồng thời thực hiện hỗ trợ 24/7 để các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng về kiến thức và các điều kiện về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin cho việc kết nối.

Ngày 02/01/2018, cùng với việc áp dụng thí điểm chính thức có hiệu lực, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buổi làm việc tại trụ sở Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu và Công ty TNHH cảng Quốc tế Cái Mép. Đây là 02 doanh nghiệp đầu tiên Cục Hải quan Tỉnh lựa chọn để thực hiện kết nối với hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không của cơ quan hải quan.

Tại buổi làm việc, trên tinh thần sẵn sàng của doanh nghiệp và cơ sở pháp lý được ban hành, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thống nhất với 02 doanh nghiệp và đăng ký Tổng cục Hải quan về thời gian thực hiện kết nối chính thức. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiến hành thực hiện kết nối hệ thống của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu và Công ty TNHH cảng Quốc tế Cái Mép với hệ thống quản lý, giám sát tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của cơ quan hải quan vào ngày 05/01/2018. Việc thực hiện kết nối sẽ có sự tham gia hỗ trợ của các đơn vị và cán bộ chuyên môn thuộc Tổng cục Hải quan.

Lê Vân

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân