06:40 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
31/12/2013
13128
Bảng kê tài khoản kho bạc các Chi cục

Mã QHNS

Mã QH

Tên HQ

Tên TK đang sử dụng

Ký hiệu TK đang sử dụng

Tên KB

Mã KB

1058728

51ZZ

Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tạm giữ chờ xử lý

3942

KBNN Vũng Tàu

1711

2995221

51QJ

Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Thu NSNN

Tạm giữ chờ xử lý

7111

3942

KBNN Vũng Tàu

1711

2995231

51CI

Chi cục HQCK cảng Cái Mép

Thu phí, lệ phí hải quan

Thu NSNN

Tạm giữ chờ xử lý

Thuế tạm thu

Các khoản tạm thu chưa đủ yếu tố nộp NS

3511

7111

3942

3512

3591

KBNN Phú mỹ

1716

2995076

51CH

Chi cục HQ Côn Đảo

Tạm giữ chờ xử lý

3942

KBNN Côn Đảo

1718

2995108

51C2

Chi cục HQCK cảng Phú Mỹ– Đội Nghiệp vụ HQ Phú Mỹ

Thu NSNN

Tạm giữ chờ xử lý

Các khoản tạm thu chưa đủ yếu tố nộp NS

7111

3942

3591

KBNN Phú mỹ

1716

2995232

51C1

Chi cục HQCK cảng Phú Mỹ– Đội Nghiệp vụ HQ PSA

Thu NSNN

Tạm giữ chờ xử lý

Thuế tạm thu

Các khoản tạm thu chưa đủ yếu tố nộp NS

7111

3942

3512

3591

KBNN Phú mỹ

1716

2995105

51CB

Chi cục HQCK cảng Sân Bay

Thu NSNN

Tạm giữ chờ xử lý

Thuế tạm thu

7111

3942

3512

KBNN Vũng Tàu

1711

2995106

51BE

Chi cục HQCK cảng Cát Lở

Thu NSNN

Tạm giữ chờ xử lý

Thuế tạm thu

7111

3942

3512

KBNN Vũng Tàu

1711

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân