06:47 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
01/11/2018
4689
Bảng mã chuẩn của Hệ thống VNACCS/VCIS

STT

Tên bảng mã

Chi tiết

1

Mã Chi cục Hải quan - Đội thủ tục

Tải về

2

Mã nước

Tải về

3

Mã tiền tệ

Tải về

4

Mã đơn vị tính 

Tải về

5

Mã loại kiện

Tải về

6

Mã lý do hủy tờ khai

Tải về

7

Mã phân loại khai báo đính kèm điện tử
(Phân loại thủ tục khai báo trong nghiệp vụ HYS)

Tải về

8

Mã đánh dấu hàng hóa tại điểm khởi hành

Tải về

9

Mã văn bản pháp quy khác và phân loại giấy phép 

Tải về

10

Mã hãng vận chuyển:

 
 

- Hãng hàng không

Tải về

 

- Hãng tàu biển

Tải về

 

- Hãng tàu hỏa

Tải về

11

Mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu

Tải về

12

So sánh mã loại hình nhập khẩu VNACCS và E-Customs

Tải về

13

So sánh mã loại hình xuất khẩu VNACCS và E-Customs

Tải về

14

Danh mục bảng mã lỗi

Tải về

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân