03:34 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
07/08/2019
1707
BCH đoàn tỉnh BR-VT tổ chức thành lập đội hình tri thức trẻ
Kế hoạch tổ chức thành lập đội hình tri thức trẻ tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2022 của Ban chấp hành đoàn tỉnh BR-VT nằm trong Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn BR-VT.

Theo Kế hoạch sẽ tổ chức 6 đội hình tình nguyện gồm: Đội chuyển giao các hoạt động khoa học kỹ thuật; Đội sửa chữa nhà, sửa chữa điện; Đội tư vấn sức khỏe, khám phát thuốc miễn phí; Đội làm đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh môi trường; Đội  tuyên truyền và tư vấn pháp luật; Đội tuyên truyền, giới thiệu việc làm, tổ chức các sàn giao dịch việc làm; Mỗi Đội tri thức trẻ sẽ thành lập từ 10 – 15 thành viên.

Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thành lập đội hình, đồng thời theo dõi tiến độ thành lập và việc tổ chức các hoạt động tình nguyện của đội hình kịp thời tham mưu, báo cáo Ban Thường trực. Thời gian thực hiện từ tháng 8/2019 đến hết năm 2022.

Các đội tri thức trẻ tình nguyện sẽ ưu tiên hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, các xã vùng sâu, vùng xa, các xã đang xây dựng nông thôn mới năm 2019, cụ thể: Xã Tân Hòa (Thị xã Phỹ Mỹ); Xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền); Xã Nghĩa Thành, Láng Lớn (huyện Châu Đức); Xã Hòa Hội, Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc).

Đình kỳ hàng năm Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân