02:09 PM 08/05/2021
Tiếng Việt English
18/12/2020
547
Bộ Y Tế triển khai thí điểm 04 TTCH trên Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày 16/12/2020, Tổng cục Hải quan có Công văn số 7911/TCHQ-CNTT về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021, 04 thủ tục hành chính của Bộ Y tế sẽ được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện.

Trong thời gian thí điểm, các Thông báo/ Giấy phép nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Chi tiết 04 thủ tục hành chính của Bộ Y tế sẽ được triển khai thí điểm tại file đính kèm:

/uploads/user_upload/tiendq/file/196962_Vanban_7911(1).PDF

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân