07:27 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
17/07/2018
4041
Cấp mã cảng trên hệ thống Công nghệ thông tin hải quan cho doanh nghiệp
Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (thuộc Tổng cục Hải quan) đã có văn bản chấp thuận cấp mã cảng trên hệ thống cho 02 Công ty là: Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) và Công ty TNHH Thép Sóng Thần. Cụ thể:

1. Cập nhật mã địa điểm tập kết hàng hóa chờ thông quan dự kiến của Công ty TNHH Thép Sóng Thần:

- Cập nhật mới mã địa điểm: 51C1C47

- Tên rút gọn: CTY THEP SONG THAN

- Tên đầy đủ: Công ty TNHH Thép Sóng Thần.

2. Đổi tên bến cảng của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam):

- Mã cảng: VNHLM;

- Tên cũ trên hệ thống: CANG HOLCIM THI VAI;

- Tên mới cập nhật: CANG SCC-VN THI VAI.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân