06:33 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
26/06/2018
348
Chương trình Xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 tại BRVT
Ngày 15/6/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh BRVT đã có thông báo về kết luận cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Chương trình Xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018.

Theo đó, Chương trình Xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 tại tỉnh BRVT đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận sau cuộc họp:

1. Về cơ bản, thống nhất thông qua Chương trình Xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018, Giao Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp hoàn chỉnh Chương trình, trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

2. Về việc tổ chức Đoàn Xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc:

 - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện chương trình Xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.

 - Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện chương trình Xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm dự trù kinh phí, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức chương trình cụ thể cho Đoàn xúc tiến đầu tư tại Hàn quốc và Nhật Bản.

 

                                                                                                               (MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân